Rozmowa w Klubie Jagiellońskim: #ZamiastKongresu: Czas pobożnego antyklerykalizmu? O odpowiedzialności świeckich w Kościele

Klerykalizm jest jak wirus zjadający ciało Kościoła od środka. Jest zarówno najbardziej wymownym przejawem kryzysu katolicyzmu, jak i przyczyną wielu strukturalnych grzechów. Utożsamianie osobistego dobra jakiegoś duchownego z dobrem wspólnoty, niepodparty doktryną paternalizm, sprowadzanie roli świeckich do niemych klientów usług sakramentalnych. Klerykalizm obecny jest zarówno na szczytach episkopatu, jak i stanowi chleb powszedni życia na polskiej parafii.